Volontiranje i volonteri Što je to volontiranje?

Volonterizam nudi alternativu podijeli rada i ograničenoj definiciji osobe uobičajenoj u zapadnom industrijaliziranom društvu te omogućava mladim ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući svoje vještine i učeći nove, primjenljive i u tržišnom sustavu. Uključivanje mladih u lokalne projekte, koji doprinose poboljšanju zajednice, osvještava i osnažuje njihov osjećaj odgovornosti za zajednicu i vrijednosti civilnog društva.

Volonteri su počeli igrati važnu ulogu u dobrobiti i napretku u industrijaliziranim zemljama, zemljama u razvoju i unutar nacionalnih i UN programa za humanitarnu pomoć, tehničku suradnju i promoviranje ljudskih prava, demokracije i mira. Volontiranje je takođe i osnova mnogih nevladinih organizacija (NVO), profesionalnih udruženja, trgovačkih unija, itd. čije djelovanje ovisi o naporima volontera.

Uloga volontera/ki je važna za mnoge dobrotvorne ustanove u kojima oni mogu biti uvelike ili potpuno odgovorni za rad organizacije doprinoseći svojom stručnošću, ali i štedeći novac. Ali volonteri nisu prisutni samo da bi predstavljali jeftinu radnu snagu, već svojim prisustvom uvelike doprinose ostvarivanju postojećih mogućnosti organizacije i kreiranju novih.

Jedna od ključnih značajki volontera je njihovo uvjerenje da globalno počinje s lokalnim, da ekonomski i društveni napredak ne izrasta od vrha prema dnu već od lokalnog i najširih slojeva prema gore.

Ljude na volontiranje potiču različiti osjećaji i potrebe koje su vrlo često slojevite i obuhvaćaju i altruističke oblike motivacije-želju da se pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna, da budu korisni zajednici, kao i vlastite interese- želju za upoznavanjem novih ljudi, učenjem novih vještina ili ugodnim provođenjem slobodnog vremena.


Dva američka psihologa, Clary i Snyder, napravili su listu šest glavnih motivacija volontera:
 • Vrijednosti. Nekim ljudima volontiranje omogućuje da djeluju u skladu s osobnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.
 • Razumijevanje. Za druge, volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.
 • Karijera. Nekim ljudima volontiranje omogućava da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili razvoju karijere.
 • Društvo. Za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.
 • Poštovanje. Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.
 • Zaštita. Volontiranje može poslužiti pojedincima da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili osamljenosti.

Ali bez obzira na motive važno je naglasiti da ljudi volontiraju iz raznih interesa koji uključuju osobne interese isto toliko koliko i altruizam, što znači da volontiranje omogućava zadovoljenje najrazličitijih potreba.

 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji
 • Volonteri u akciji