Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai neprofitna, nestranačka i nevladina udruga

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai je neprofitna, nestranačka i nevladina udruga koja djeluje u smjeru promicanja i jačanje kapaciteta civilnog društva kroz savjetovanje, edukaciju i razvoj volonterstva.

Udruga djeluje u skladu s principima:
  • solidarnosti,
  • tolerancije i uvažavanja,
  • aktivnog sudjelovanja,
  • transparentnosti,
  • društvene kohezije,
  • miroljubivnosti,
  • nesebičnosti
  • i pro-aktivnosti.

Udruga je osnovana 2008. u Dubrovniku, te je djelovala na području grada i šire gradske regije kao Društveno, Reedukacijsko, Volontersko Okupljalište (DRVO) i cilja povećati broj osviještenih mladih građana koji aktivno sudjeluju u civilnom društvu.

U 2014. godini udruga mijenja fokus svog djelovanja, a s time i svoje ime u Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI.

Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI je neprofitna pravna osoba. Svojim djelovanjem želi doprinjeti izgradnji otvorenog, odgovornog i poticajnog društva svjesnog potreba svih svojih članova, koje potiče kulturu promišljanja, uvažava bogatstvo različitosti, te omogućuje svakom pojedincu neometan razvitak vlastitih potencijala.

Više o udruzi doznajte ovdje.