Volonteri u poduci na programu SUBOTA ZA UČENJE Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

  • 11.10.2020.
1/diskalk1.jpg

Opis zadatka

Subota za učenje je volonterski program udruge za razvoj civilnog društva Bonsai koja ga uspješno provodi već drugu godinu za redom. Program poduke je nastao po uzoru i uz suradnju Savjetovališta Luka Ritz iz Zagreba.

Subota za učenje je besplatna poduka za učenike osnovnih škola (od V do VIII razreda).Sa svakim djetetom provodi se individualni princip učenja iz jednog predmeta.Volonter uz pomoć koordinatora volontera osmišljava niz kreativnih tehnika učenja (npr. mentalne mape) sukladne sposobnostima djeteta. 

RAZDOBLJE VOLONTIRANJA: tijekom školske godine, dugotrajno volontiranje

VRIJEME RADA: četvrtak/subota, po dogovoru (najmanje 2 školska sata)

POŽELJNA ZNANJA I VJEŠTINE: komunikacijske vještine, rad sa socijalno osjetljivim skupinama

POSEBNI ZAHTJEVI:osoba ne smije biti kažnjavana i mora biti motivirana za rad s djecom. Poželjno je da osoba bude student društveno - humanističkih i prirodoslovnih fakulteta, ali nije uvjet.

OČEKIVANI REZULTATI ZA DJECU/KORISNIKE: usvojit će kreativne tehnike učenje, otkriti vlastiti stil učenja koji će im olakšati usvajanje školskog gradiva,  izgraditi pozitivnu sliku o sebi i razviti samopouzdanje.

OČEKIVANI REZULTATI ZA VOLONTERA/KU: razvoj kompetencija potrebnih na tržištu rada. Kako je riječ o dugotrajnom volontiranju (tokom školske godine) volonteri mogu dobiti i potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Svi volonteri će proći besplatnu edukaciju od stručnjaka (pedagoga, defektologa, psihologa) koja će ih osposobiti za rad s djecom i praćenje dječjeg uspjeha. 

 

 

Anja Marković

091 951  1009

ured.vcd@gmail.com

Organizator
Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai
Mjesto rada
Centar za mlade Dubrovnik
Početak Završetak Rok za prijavu
11.10.2020. 30.06.2021. 31.10.2020.
Vrsta volontiranja
rad s djecom
Objavljeno Pregledano
26.08.2015. 966 puta