Vijesti iz volonterskog svijeta

prijave_za_godi_scaron_nje_volonterske_nagrade.png

Online prijave za volonterske nagrade - nagradite zaslužne uz vrlo jednostavnu on-line prijavu

 • 30.11.2022.

Volonterski centar Dubrovnik poziva na on-line prijave za godišnje volonterske nagrade.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima i organizacijama za iskazani doprinos razvoju volonterstva i volonterskih aktivnosti na području Dubrovačko –neretvanske županije u 2022 godini.

 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

 

U kategoriji ORGANIZATOR VOLONTIRANJA

mogu se prijaviti neprofitne organizacije - organizatori volontiranja definirane člankom 7. Zakona o volonterstvu NN84/21

Kriteriji za kandidaturu:

 1. Organizacije koje djeluju na području Dubrovačko – neretvanske županije najmanje 1 godinu.
 2. Provedene aktivnosti u volonterskom radu i organiziranju volontiranja koje su dovele do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva na području Dubrovačko – neretvanske županije
 3. Djelovanje kojim se promiče i razvija volonterstvo na području Dubrovačko – neretvanske županije

Link na online obrazac prijave: https://forms.gle/4t9EnPfFY3Tz6nTZ9

 

 

U kategoriji POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU VOLONTERSTVA – KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

mogu se predložiti isključivo profitno orijentirane organizacije koje imaju središnjicu ili podružnicu na području Dubrovačko – neretvanske županije, a predlažu ih organizatori volontiranja s kojima su surađivali.

Kriteriji za kandidaturu:

 1. Organizacije koje djeluju na području Dubrovačko – neretvanske županije najmanje 1 godinu.
 2. Provedene aktivnosti karaktera korporativnog volontiranja (uz eventualno ali ne isključivo) donatorske aktivnosti u svrhu podržavanja rada neprofitnih organizacija

       Link na online obrazac prijave: https://forms.gle/oLecZk5chbpDkURu8

 

 

U kategoriji KOORDINATOR VOLONTERA

mogu se prijaviti neprofitne organizacije definirane člankom 7. Zakona o volonterstvu NN84/21 a koje prijavljuju kandidata.

Kriteriji za kandidaturu:

 1. Osoba koja je obavljala dužnost koordinatora/ice volontera u neprofitnoj pravnoj osobi, sukladno Zakonu o volonterstvu
 2. Koja je bila odgovorna za provedbu volonterskog programa pri organizatoru volontiranja koji djeluje na području Dubrovačko – neretvanske županije
 3. Osoba je starija od 15 godina

        Link na online obrazac prijave: https://forms.gle/qrbuTqw8r9CqeEJs9

 

 

U kategoriji VOLONTER GODINE

mogu se prijaviti kandidati definirani člankom 6. Zakona o volonterstvu NN84/21

Kriteriji za kandidaturu:

 1. Obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu („Narodne novine“, broj 58/07., 22/13.)
 2. Ima navršenih 15 godina i više
 3. Volontirao/la je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja: udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje imaju sjedište na području Dubrovačko – neretvanske Županije

         Link na online obrazac prijave: https://forms.gle/kbxhH5jwB4K1DBtC6

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijava treba sadržavati:

−         popunjeni online obrazac,

−         foto dokumentaciju koja potkrepljuje navode kandidature kao što su određene publikacije, fotografije, novinski članci i sl. treba poslati e-poštom na: anja@udrugabonsai.hr

 

Predlagatelji kandidata za dodjelu Nagrade mogu biti fizičke osobe, udruge, institucije i ostale neprofitne organizacije a kako je specificirano u prijavnom obrascu za svaku kategoriju.

Neprofitna organizacija može sama sebe predložiti kao kandidata za dodjelu Nagrade u kategoriji Organizator volontiranja. Profitne organizacije (u kategoriji: korporativno volontiranje) mogu biti prijavljene isključivo od strane neprofitne organizacije koja je primatelj volonterskih usluga.

 

  

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na natječaj je subota 10.12.2022.

Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

 

 

VRSTA NAGRADE

Nagrada se sastoji od diplome i umjetničkog djela koje tradicionalno izrađuje BeCraft

 

 

NAČIN PROCJENE I ODABIR NAJKVALITETNIJIH PRIJAVA

Sve prijave podložne su procjeni tročlanog Povjerenstva kojeg imenuje Volonterski centar Dubrovnik.

Konačnu odluku o dodjeli kao i povratne informacije svim prijavljenima javiti ćemo 13. prosinca dok će se uručenje nagrada održati 16. prosinca u Centru za mlade Dubrovnik s početkom u 17h.

 

 

DODATNE INFORMACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU

Sve dodatne informacije potrebne za prijavu, zainteresirani/e mogu dobiti na telefon 091/9511009 ili na adresu

e-pošte: anja@udrugabonsai.hr

 


Najnovije vijesti